Úplata za vzdělávání VO

Školné se hradí bezhotovostním převodem ve prospěch účtu: 78-1796390247/0100

přípravné studium výtvarného oboru 1 000,- pololetně
základní studium 1 000,- pololetně
studium pro dospělé – studující SŠ 1 800,- pololetně
studium pro dospělé – studující VŠ 1 800,- pololetně
pronájem nástroje je poskytován za poplatek 100,- měsíčně

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč.

Příspěvek hradí žáci pololetně – žákům budou rozesílány pokyny k platbě elektronicky. Každý žák obdrží svůj variabilní symbol.

 

© 2007-2024 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz