Máječek

Folklórní soubor Máječek založili při Základní umělecké škole Nýřany, okres Plzeň – sever v roce 1990 vyučující paní Olga Hráchová a pan Milan Srb. V roce 1996 natočil soubor v plzeňském studiu AVIK svoji první audio nahrávku. 

Od roku 2001 převzala soubor paní Lenka Melicharová až do svého odchodu na mateřskou dovolenou. 

V září 2005 přebírá funkci vedoucího souboru Olga Lejčková. V té době je soubor složen převážně již ze studentů středních škol a vážně se uvažuje o celkovém obnovení a omlazení celého souboru. 

Studenti mají za sebou mnoho vystoupení na akcích školy, pravidelné vystupování pro seniory, pro dětské pacienty FN Plzeň, výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, soutěže, ale i úspěch mimo ČR /zájezd do Švýcarska, Francie, SRN/ a před sebou maturitu a studium na vysoké škole. 

V prosinci 2006 soubor ve složení 7 houslistů,2 klarinetistů, 7 zpěvaček a 1 kontrabasisty definitivně končí. 

V únoru 2007 začíná působení nového Máječku 7-10letých dětí. 

V září 2007 přebírá souborek nová vedoucí paní Marta Cábová, která během školního roku 2007/2008 rozšiřuje počet malých hráčů a zpěváků na 15  /4 zobcové flétny, 1 altová flétna, 4 zpěváci, 4 houslisté,1 kontrabas a 1 klarinet/. 

Ve školním roce 2009/2010 vede soubor spolu s paní Martou Cábovou pan Antonín Cír , soubor se rozrůstá o nové hráče na klarinet. V tomto školním roce je ve složení 5 houslistů, 4 zpěvačky, 2 zobc. flétny, 1 alt. flétna, 2 klarinety. 

 V současné době je soubor ve složení: 3 zpěvačky, 5 houslistů, 1 kontrabas a 2 zobcové flétny. Je veden paní Martou Cábovou. 

Repertoár je složen převážně z lidových písní jižních a západních Čech. Průběžně náš program upravujeme a obohacujeme.

© 2007-2024 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz