Základní umělecká škola Nýřany

Již od roku 1949 nacházíme talent v dětech.

Školní vzdělávací program

MŠMT vydalo v souladu s § 4 odst. 3 školského zákona Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), který nabyl účinnost dnem 1. září 2010.

Dle § 185 odst. 1 školského zákona postupují ZUŠ podle RVP ZUV od 1. září 2012 a to s účinností od prvního ročníku přípravného studia, prvního ročníku základního studia I. stupně, prvního ročníku základního studia II. stupně, prvního ročníku studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (I. i II. stupně), prvního ročníku studia pro dospělé. Zavedení výuky podle ŠVP není možné učinit plošně, tj. ve všech ročnících zároveň.

Školní vzdělávací plán ZUŠ Nýřany  je volně k nahlédnutí v ředitelně školy.