Historie

Vítejte na stránkách, Základní umělecké školy Nýřany.

Škola má dlouholetou tradici,byla otevřena 1.9.1949 jako Hudební škola.

V letech 1961 - 1990 nesla název Lidová škola umění, od 1.6.1990 je MŠMT zařazena do základního školství. Od tohoto data se mění i název na Základní uměleckou školu.

Od července 2002 je škola právním subjektem. Nabízí výuku v oboru hudebním a výtvarném / do roku 2000 se zde vyučoval i literárně dramatický obor/.

Studium je organizováno pro děti předškolního věku, žáky ZŠ a SŠ a možnost dalšího uměleckého vzdělávání mají i dospělé osoby.Škola každoročně pořádá průměrně 35 kulturních akcí / interní koncerty, vystoupení pro žáky MŠ a ZŠ, výstavy výtvarného oboru a jiné/.

I přes současné lákavé nabídky nejrůznějších aktivit nás těší trvající zájem těch rodičů, kteří si uvědomují úlohu a poslání škol našeho typu - nejen vychovávat profesionální hudebníky, ale především přispívat k rozvoji harmonické osobnosti dítěte.

© 2007-2024 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz