A Nerudova 440 330 23 Nýřany

T +420 377 931 505
E umeleckaskola@zusnyrany.cz

Dokumenty ke stažení

Vážení rodiče!

Sdělujeme Vám, že vzhledem k výjimečnému stavu, ve kterém se nyní nacházíme, jsme se pro tento školní rok rozhodli nevyhlásit termín přijímacích a talentových zkoušek pro nastávající žáky ZUŠ. Žáky budeme přijímat na základě vyplněné a doručené přihlášky a formuláře GDPR. Přijímáme děti, které k 1.9.2020 dovršily 5 a více let. Po naplnění kapacity přihlášených žáků ukončíme přijímání přihlášek a tuto skutečnost zveřejníme na webu školy, na FB ZUŠ Nýřany i na FB města Nýřany.

Prostřednictvím studia na umělecké škole umožníte svému dítěti rozvíjet talent ve hře na některý hudební nástroj, ve zpěvu, ve výtvarném umění a zároveň se postaráte o kvalitní využití volného času.

Naše nabídka hudebního oboru v ZUŠ Nýřany:

Hra na klavír

Hra na keyboard /klávesy/

Hra na housle

Hra na klasickou kytaru

Hra na akordeon

Hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj

Hra na trubku

Hra na bicí nástroje

Výuka sólového zpěvu

Naše nabídka hudebního oboru na pobočce v Městě Touškově /výuka probíhá na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Město Touškov/:

Hra na klavír

Hra na keyboard /klávesy/

Hra na zobcovou flétnu

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Naše nabídka hudebního oboru na pobočce ve Zbůchu /výuka probíhá na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Zbůch, Hornická 300/:

Hra na zobcovou flétnu

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na hoboj

Výuka probíhá v odpoledních hodinách.

U některých nástrojů je možnost zapůjčení.

Pokud se nerozhodnete pro hudební obor, v budově školy ZUŠ Nýřany působí také obor výtvarný /kresba, malba, grafika, modelování, dekor. práce/.

Zápis žáka do ZUŠ proveďte zasláním přiložené přihlášky a formuláře GDPR na adresu ZUŠ Nýřany, Nerudova 440, 330 23 Nýřany nebo e-mailem na umeleckaskola@zusnyrany.cz nejdéle do 20. 6. 2020. V případě, že bude stav nově přijatých žáků naplněn dříve, škola si vyhrazuje právo ukončit přijímání přihlášek k dřívějšímu datu. Přihlášky na hudební i na výtvarný obor a formulář GDPR budou ke stažení na webu ZUŠ pod záložkou Dokumenty.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že z nařízení vlády ČR se ruší veškerá výuka v ZUŠ Nýřany od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Důvodem tohoto kroku je prevence šíření COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. O ukončení tohoto opatření Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Žákům může být učiteli zadána domácí práce (rozhoduje učitel).

Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Školné se hradí bezhotovostním převodem na č. účtu:
78-1796390247/0100.
Variabilní symbol má každý žák jiný, variabilní symbol se generuje elektronicky a je pokaždé jiný.
Školné se platí za celé pololetí.
© 2007-2020 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz

Please publish modules in offcanvas position.