Hudební obor :


- přípravné studium hudebního oboru (žáci 5-7 let)   800,- Kč pololetně
- základní studium - 1 vyučovací hod./týdně 1200,- Kč pololetně
- základní studium - 0,5 vyuč.hod./týdně   800,- Kč pololetně
- studium pro dospělé (SPD) - studující SŠ 1200,- Kč pololetně
- studium pro dospělé (SPD)  - studující VŠ 1800,- Kč pololetně


Výtvarný obor :

- přípravné studium výtvarného oboru 800,- Kč pololetně
- základní studium výtvarného oboru- starší žáci 800,- Kč pololetně


Školné se platí vždy do 30.září pro 1.pololetí a do 28.února pro 2.pololetí.

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny.

Slevy školného se poskytují při dlouhodobé absenci žáka z důvodu nemoci ( měsíc a déle )
na základě vystavení lékařského potvrzení a písemné žádosti zákonného zástupce.