Image

Na milé hudební návštěvě u dětí z mateřské školky.

Image

Image
Image

Image
Image

Image

V sobotu 13. 4. 2024 proběhlo v Plzni krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klasickou kytaru. Naší ZUŠ reprezentovala devítiletá Dianka Mikušová (ze třídy paní učitelky Moniky Sladkovské). Malá kytaristka zabojovala a získala skvělou 1. cenu. Diance gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Image

V pátek 23. 3. 2024 proběhlo v Domě hudby v Plzni krajské kolo soutěže MŠMT ve Hře na klavír. ZUŠ Nýřany reprezentovaly 2 žákyně - Dianka Mikušová a Elenka Boudová (obě ze třídy paní učitelky Bibiány Dienstbierové). Obě klavíristky přivezly skvělé 1. ceny! Devítiletá Dianka navíc obdržela další ocenění - diplom za mimořádnou interpretaci skladby Milana Dlouhého - Poetické preludium č. 1. Elence i Diance gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Image

Image

V sobotu 16. 3. 2024 proběhlo v Kyšicích okresní kolo soutěže MŠMT ve Hře na klasickou kytaru. Měli jsme v soutěži jediné želízko v ohni – devítiletou Dianku Mikušovou ze třídy paní učitelky Moniky Sladkovské. A naše malá kytaristka nejenže získala a do Nýřan přivezla skvělé 1. místo s postupem do krajského kola, ale získala i titul absolutního vítěze celé soutěže! Diance za tento mimořádný úspěch posíláme velkou gratulaci a držíme jí palce do krajského kola.

Image

V pátek 8. 3. 2024 proběhlo v Exodu v Třemošné okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír. ZUŠ Nýřany reprezentovalo 5 žaček. Dvě ze třídy paní učitelky Bibiány Dienstbierové - Dianka Mikušová a Elenka Boudová - obě získaly 1. místo s postupem do krajského kola. V soutěži zabojovaly i tři klavíristky ze třídy pana učitele Petra Gonzáleze - Adélka Kvašová, Chi Ngo Quynh a Natálka Hrůzová. Všechny tři si ze soutěže odnesly krásná 2. místa. Všem reprezentantkám naší školy gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Image
Image

Milí přátelé a příznivci ZUŠ Nýřany, dnes v 17.00 hod. proběhla plánovaná a pečlivě připravovaná Vernisáž dvoutýdenní výstavy výtvarných prací žáků naší školy v Senátu ČR v Praze, která je pojmenovaná názvem Pestrou cestou. Věřím, že se akce líbila nejen mně, ale i všem ostatním zúčastněným. Kromě díků panu senátorovi Pavlu Karpíškovi, který nám tuto akci umožnil a pozval nás v Senátu i na veřejnosti běžně nepřístupná místa, poděkování patří i paní Jaroslavě Šedivcové (ze Senátu), která akci s námi trpělivě připravovala, vyjádření díků patří i paní starostce Pavlíně Caisové za doporučení akce. Ráda bych jmenovitě vyzdvihla profesionální a obětavou práci vyučujících výtvarného oboru - BcA. Barbory Theodory Černické a Mgr, MgA.. Lukáše Haška, ocenění patří také nadaným žákům - výtvarníkům a v neposlední řadě Aničce a Vendulce Flajšmanovým za opravdu reprezentativní kulturní program, který na naši vernisáž přilákal i předsedu senátu pana Miloše Vystrčila. Přátelé, kteří jste s námi byli, prosím Vás, pošlete nám povedené fotografie na náš školní e-mail. Ještě jednou děkuji vám všem za skvělou atmosféru v autobusu i ve zmrzlé Praze a Senátu ČR. Budu se těšit zase někdy příště.

Image
Image
Image
Image
Večer 30.11.2023 proběhla v KONPLANu Benefiční aukce uměleckých děl pro Hospic svatého Lazara v Plzni . O hudební program této aukce se postarala naše žákyně Anička Flajšmanová. ZUŠ Nýřany se tak stala partnerem této úžasné akce. Aničce děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy, poděkování patří i pořadatelům aukce. Bylo nám ctí.
Image
Image
Image

Dne 22.10.2023 se na Nové scéně DJKT v Plzni uskutečnil slavnostní galavečer pod názvem „Perla Plzeňského kraje", na kterém byli uměleckou cenou hejtmana Plzeňského kraje oceněni nejlepší mladí umělci do dvaceti let. Jednou z nominovaných na Perlu Plzeňského kraje byla i naše třináctiletá klavíristka Elen Boudová ze třídy paní učitelky Bibiány Dientsbierové. Elenka byla nominována v kategorii HUDBA - sólová hra na hudební nástroj. Máme velkou radost, že i v dospělácké konkurenci napříč všemi hudebními nástroji Elen svou nominaci proměnila na cenu nejvzácnější - v ZUŠ Nýřany máme Perlu Plzeňského kraje! Gratulujeme.

Image
Image

 

Dne 18.10.2023 proběhlo v Plzni slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků a jejich pedagogů Plzeňského kraje v celostátních kolech soutěží MŠMT ze školního roku 2022/23. Mezi oceněnými jsme měli i Zuzanku Křížovou a jejího učitele hry na keyboard Pavla Tomana. Gratulujeme.

Image
Image
Image
Image

 

Ve dnech 13. – 15. 10. 2023 se v Praze uskutečnila Písňová soutěž Bohuslava Martinů. Soutěže se zúčastnily i dvě žačky ZUŠ Nýřany - Elen Boudová a Kateřina Cintulová, obě ze třídy paní učitelky Moniky Pešavové. Žákyně školu hezky reprezentovaly a Kateřina Cintulová si ze soutěže odvezla krásné čestné uznání. Oběma zpěvačkám gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Image

 

Žáci naší školy se zúčastnili celostátní online soutěžní přehlídky Jihočeské klávesy, která probíhala od 26. 6. do 17. 9. 2023 na Youtube. Osmiletá keyboardistka Zuzanka Křížová zde získala nejvyšší počet hlasů z celé soutěže. V kategorii komorních her zabodoval i soubor Marioneta, složený z našich žáků Zuzanky Křížové, Dianky Mikušové, Aničky Jenčové a Nicolky Rosolové, který v této kategorii taktéž obdržel nejvyšší počet hlasů. Všem žákům i jejich panu učiteli - Pavlu Tomanovi k tomuto úspěchu gratulujeme.

Image

Teprve osmiletá keyboardistka Zuzanka Křížová nám 26. 5. 2023 z Prahy z ústředního kola soutěže MŠMT ve hře na EKN přivezla skvělé 1. místo včetně vítězství celé kategorie! Toto soutěžní klání v Praze vyvrcholí v neděli 28. 5. koncertem vítězů, na kterém vystoupí i tato talentovaná žákyňka. Zuzance i jejímu panu učiteli Pavlu Tomanovi gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. 

Image

Dne 13.5.2023 se již potřetí v kostele v Dýšině konal Koncert mladých kytaristů, na kterém vystoupili i talentovaní žáci ze Základní umělecké školy Nýřany - Hynek Novák a Antonín Riess (ze třídy pana učitele Pavla Tomana).

Mladým kytaristům i panu učiteli děkujeme za hezkou reprezentaci školy.

Image

Pěvecký sbor Cantanti se dne 5.5.2023 v Litomyšli zúčastnil ústředního kola soutěže MŠMT ve sborovém zpěvu, kde pod vedením paní učitelky Moniky Pešavové a za klavírního doprovodu pana učitele Ondřeje Římka pro ZUŠ Nýřany vybojoval bronzové pásmo!

Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy . 

Image

V sobotu 15. 4. 2023 byla naše Základní umělecká škola Nýřany garantem (organizátorem) krajského kola soutěže MŠMT ve hře na EKN (Hra na keyboard) v Plzni. Naší školu v kraji reprezentovala teprve sedmiletá Zuzanka Křížová (ze třídy pana učitele Pavla Tomana). Máme velikou radost, že Zuzanka (nejmladší soutěžící z celé soutěže) pro ZUŠ Nýřany vybojovala skvělé 1. místo s postupem do ústředního (celostátního) kola. Zuzanka navíc získala úplně nejvyšší počet bodů napříč všemi věkovými kategoriemi a závěrem byla vyhlášena za absolutního vítěze celé soutěže. Je to veliký úspěch i vzhledem k faktu, že z celého kraje do celostátního kola postoupili pouze 3 soutěžící. Malé Zuzance posíláme velkou gratulaci a budeme jí držet palce 26. – 28. května v Praze v ústředním kole soutěže EKN. 

Image

Milí rodiče, žáci, přátelé i příznivci ZUŠ Nýřany, přejeme Vám báječné Velikonoce plné pohody, štěstí, lásky a krásných chvil v kruhu svých nejbližších a nejmilejších. Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Nýřany.

Image

Do kolektivu pedagogů ZUŠ Nýřany hledáme učitele∕učitelku hry na klasickou kytaru a literárně-dramatického oboru.

Image
Image

Před několika málo dny jsme se žáky výtvarného oboru připravili plakáty pro 17. ročník celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže Blízko i daleko 2023 (pořádané NGP – Veletržní palác). Účastníme se s materiálovým projektem z barvené sádry. Zkoumáme možnosti tohoto média v návaznosti na vybrané kapitoly z dějin umění.

Image
Image

V průběhu měsíce září se žáci výtvarného oboru účastnili projektu ručně malované cyklomapy -SEVERNÍ PLZEŇSKO („malované dětmi pro děti“). Pro nakladatelství připravili obrázky zajímavých míst našeho regionu. Ty byly následně použity jako obrazový doprovod nejen samotné mapy, ale také informační brožury. Děkujeme dětem za příkladnou prezentaci školy.

Image

Dne 1.4.2023 naše škola zaznamenala další soutěžní úspěch. Teprve osmiletá pianistka Dianka Mikušová byla na sobotní klavírní soutěži Klavihláska oceněna Zlatým pásmem. Zajímavostí je, že Dianka začala poprvé hrát na klavír před pouhými sedmi měsíci. Tento úspěch je tedy mimořádný. Dianko, velká gratulace.

Image

Včerejšek patřil pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek. Ve veliké konkurenci celostátního kola vybojovala naše žačka Zuzana Jáchimová krásné čestné uznání.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Image
Image
Image

V sobotu 4. 3.2023 se tři naši žáci zúčastnili "Setkání kytaristů", které proběhlo v ZUŠ Domažlice. Na veřejném koncertě ZUŠ Nýřany reprezentovalo kytarové duo Niklas Krolop + Matyáš Stejskal ze třídy paní učitelky Moniky Sladkovské a sólista ve hře na klasickou kytaru Eduard Bultas ze třídy pana učitele Pavla Tomana. 

Image
Image

Pěvecký sbor Cantanti si v pátek 3. 3. 2023 v krajském kole soutěže ZUŠ vyzpíval zlaté pásmo a v blízké době pojede náš kraj reprezentovat do celostátního kola. Všem zpěváčkům gratulujeme a budeme držet palce dál.

Image

Žák ZUŠ Nýřany Nazar Stefaniuk se svým panem učitelem Lukášem Vrbou.

Válka na Ukrajině mu znemožnila hrát na saxofon v rodné zemi, naději na splnění snu přinesla Základní umělecká škola v Nýřanech.

foto:Jan Markup, Český rozhlas

 

Rozhovor viz tento odkaz:

https://plzen.rozhlas.cz/valka-na-ukrajine-mu-znemoznila...

https://rozhl.as/5s6

Image

Dne 21.1.2023 naše dvanáctiletá pianistka Elen Boudová v Kaiserštejnském paláci v Praze na celostátní umělecké interpretační soutěži Allegro vybojovala skvělé 1. místo. Máme z toho velkou radost, Elence gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Image
Image

 

V sobotu 22.1.2022 nám z Prahy do Nýřan dvě talentované pianistky přivezly dvě ocenění. Elenka Boudová přivezla úžasné 1. místo a navíc získala další diplom - mimořádné ocenění poroty za interpretaci skladby Bohuslava Martinů a Anička Flajšmanová byla oceněna skvělým 2. místem. Soutěž Allegro byla náročná také tím, že obě klavíristky soutěžily napříč všemi hudebními nástroji. O to cennější je to úspěch. Aničce i Elence k úspěšné reprezentaci Základní umělecké školy a města Nýřany gratulujeme.

Image
Nebyly nalezeny žádné události

 

Z Písňové soutěže B. Martinů si naše Vendula Flajšmanová veze domů krásné druhé místo v konkurenci dalších 25 zpěvaček. Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Image

ZUŠ Nýřany se může pochlubit dalším velkým úspěchem. Naše žákyně Vendula Flajšmanová (hra na housle pod vedením učitelky ZUŠ Nýřany Marty Cábové) byla doporučena a vybrána k aktivní účasti a spolupráci na úspěšném projektu Plzeňské filharmonie pro nadané děti základních uměleckých škol z Plzně a Plzeňského kraje s názvem „Muzikantská naděje“. Na nácviku a umělecké přípravě koncertních skladeb pod mistrným vedením šéfdirigenta Chuhee Iwasakiho spolupracují profesionální hudebníci Plzeňské filharmonie spolu s nejnadanějšími žáky základních uměleckých škol. Vendulka svým uměleckým projevem zaujala natolik, že jí byl svěřen ten nejdůležitější houslový part – prim (první housle). Zlatým hřebem projektu jsou pečlivě připravované společné koncerty. První z nich se uskuteční 28. ledna v Rokycanech, následovat bude koncert 29. ledna v Domažlicích a poslední z nich se odehraje v neděli 30. ledna v plzeňském Domě hudby. Uměleckými garanty projektu jsou koncertní mistr Plzeňské filharmonie Michal Sedláček a šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki, odbornou a organizační koordinátorkou projektu je Jana Lejčková (krajský garant smyčcové sekce).

Vendulce k velkému úspěchu gratulujeme a za hezkou reprezentaci ZUŠ Nýřany děkujeme.

Image
© 2007-2024 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz