A Nerudova 440 330 23 Nýřany

T +420 377 931 505
E umeleckaskola@zusnyrany.cz

Pokyny k umožnění zahájení dobrovolné výuky na ZUŠ Nýřany

 

Od 11. 5. 2020 může být zahájena pouze individuální výuka hudebního oboru za těchto podmínek:

1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci čekající na zahájení výuky se budou zdržovat mimo prostor školy v dostatečných rozestupech (cca 2 m).

2. Učitel si bude své žáky jednotlivě vyzvedávat před budovou školy v čase zahájení hodiny.

3. Všichni žáci přijdou do školy v roušce.

4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

5. Každý žák bude mít s sebou sáček k uložení použitých hygienických potřeb.

6. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

7. Žák si po vstupu do školy a přezutí neprodleně půjde umýt mýdlem ruce a poté mu školnice na ruce aplikuje desinfekční prostředek.

8. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

9. Při vstupu do školy odevzdá zletilý žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, za nezletilého žáka toto vyplní a podepíše zákonný zástupce.

10. Bez vyplněného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nemůže být zahájena výuka žáka.

 

Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele školy bude v distanční formě výuky probíhat nadále:

Individuální výuka:

• výuka dechových nástrojů

• výuka sólového zpěvu

Veškerá kolektivní výuka:

• v hudebním oboru – hudební nauka, skupinová praktika – hudební soubory, pěvecké sbory

• výuka výtvarného oboru

* Čestné prohlášení již bylo rodičům žáků zasláno e-mailem.

 

Vážení rodiče a žáci,

a základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude možné zahájit výuku s osobní přítomností žáků v ZUŠ od 11. května 2020. Výuka bude možná ve skupinách po max. 15 žácích. Bližší informace v podobě souborů metodických a hygienických pokynů od MŠMT očekáváme během prvního týdne v květnu. V současné době pracujeme na zabezpečení školy především s ohledem na hygienické a epidemiologické hledisko. O konkrétním zahájení naší výuky se dozvíte z webových stránek školy, z Facebooku školy a elektronickou cestou nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020. Již nyní se těšíme na brzké shledání se svými žáky!

 

Distanční výuka

Vzhledem k současné situaci a Mimořádnému opatření Vlády ČR byl na Základní umělecké škole Nýřany zaveden tzv. distanční způsob výuky. Jednotliví učitelé kontaktovali rodiče svých žáků a domluvili s nimi způsob, jakým bude po dobu uzavření školy probíhat výuka.

Jedná se o různé metody: konzultace přes telefon, posílání nahrávek (v hudebním oboru) nebo pracovních listů (v hudebních naukách a ve výtvarném oboru) mezi žákem a učitelem na e-mail nebo do úložiště (např. www.uschovna.cz), výuka přes Skype, Messenger, WhatsApp atd.

Dne 11.3.2020 byla zprovozněna tzv. elektronická žákovská knížka. Jedná se o aplikaci, do které se rodiče přihlašují pomocí odkazu a přihlašovacích údajů, které jim škola zaslala na e-mail. Zde rodiče každý týden nacházejí konkrétní informace o zadané učební látce.

Nenalezeny žádné události
© 2007-2020 Základní umělecká škola Nýřany | realizace webprofirmy.cz

Please publish modules in offcanvas position.